Već skoro godinu dana, taxi vozači su na udaru pandemije. Izloženi ne samo s ekonomske strane zbog smanjenog obima posla, nego i sa zdravstvene, jer su svakodnevno u kontaktu sa osobama u vozilu.

Kako bi svojim članovima, ali i klijentima obezbijedili dodatnu sigurnost, udruženje je organizovalo masovno serološko testiranje vozača koji su članovi udruženja Sarajevo Taxi.

Umjesto tradicionalnog obilježavanja Dana Vozača, kada se članovi udruženja obično okupe na velikoj zabavi, ove godine je udruženje Sarajevo Taxi iniciralo da se izvrši masovno testiranje što većeg broja članova udruženja, kako bi se utvrdilo da li postoje asimptomatski slučajevi, ili aktivni slučajevi među pripadnicima udruženja.

Masovno testiranje se i u svijetu pokazalo kao efikasno sredstvo sprečavanja širenja COVID-19, pogotovo imajući u vidu studije koje pokazuju da se virus najviše širi putem asimptomatski prijenosnika koji nisu ni svjesni da prenose virus drugima.

U suradnji sa zdravstvenim institucijama na inicijativu Sarajevo Taxi, u prostorijama udruženja obavit će se u etapama serološko testiranje preko 200 članova udruženja Sarajevo Taxi, čime ovo udruženje još jednom pokazuje kontinuitet u borbi protiv širenja COVID-19 i brigu o svojim putnicima.

Udruženje će u skladu sa mogućnostima nastaviti obavljati povremeno ovakve akcije i u budućnosti, dajući na taj način učešće u borbi protiv virusa koji je toliko utjecao na cijeli svijet.